Sekcja automatyki i kontroli zajmuje się usprawnianiem procesów technologicznych, prefabrykacją rozdzielni sterowniczych automatyki i pneumatyki, automatyką obiektową,  projektowaniem proponowanych rozwiązań, programowaniem i wdrożeniem.