Sekcja mocy realizuje kompleksowo zadania dotyczące instalacji niskiego napięcia w obiektach przemysłowych, publicznych, zakładach energetycznych, jednostkach ekologicznych itp.
Zakres działań obejmuje projektowanie, dostarczenie komponentów, montaż na obiekcie, prefabrykację rozdzielnic, pomiary i uruchomienie.

Na życzenie klienta dokonujemy modernizacji pod kątem wydajności energetycznej, oszczędzania energii, a także prowadzimy nadzór techniczny nad obiektami.